Добре дошли в “Мулти-езикова Мрежа на Професионално Общество по Биологично Земеделие (МПОБЗ)”“Мулти-езикова Мрежа на Професионално Общество по Биологично Земеделие (МПОБЗ)” e първата специализирана информационно приложна система в областта на биологичното земеделие (БЗ) в България и Румъния. Мрежата поощрява различни професионални групи (мениджъри, изследователи, преподаватели, консултанти, студенти, търговци, фермери и др.) при прилагането на нов мулти-дисциплинарен подход за устойчиво развитие и управление на БЗ. чрез модерните информационни и комуникационни технологии системата предоставя възможност за представяне, тестване, тренировка, разпространение и обмяна на знания, умения и добри практики между страните партнъори. Мрежата е отворена за нови партньори, групи и съществуващи професионални общества.


Лого за Биологичен продукт в Румъния

Български Орган за контрол и биологична сертификация

Лого за Биологичен продукт в България