Този проект е реализиран с финасовата подкрепа на Министерството на Образованието и Науката в България и Министерството на Образованието и Изследванията в Румъния

По проекта работят следните работни групи:

България

Ръководител проект

Атанас Здравков Атанасов
ИЗС "Образцов Чифлик"-Русе

Работен колектив

Люба Йорданова Ненова
ИЗС "Образцов Чифлик"-Русе
Ирина Илиева Желязкова
РУ "Ангел Кънчев"-Русе
Чавдар Златков Везиров
РУ "Ангел Кънчев"-Русе
Веселин Йорданов Дочев
ИЗС "Образцов Чифлик"-Русе
Полина Любенова Атанасова
РУ "Ангел Кънчев"-Русе
Румен Тодоров Колев
РУ "Ангел Кънчев"-Русе

Web Development

Гюнай Гюрселов Улвиев
Ad Fontes - Web Development Studio


Румъния

Ръководител проект

Мария Магдалена Сандрик
Институт по храни и Биоресурси-Букурещ

Работен колектив

Иоана Мартинов
Институт по храни и Биоресурси-Букурещ
Клаудия Мусоиу
Институт по храни и Биоресурси-Букурещ
Дана Димитру
Институт по храни и Биоресурси-Букурещ
Виорел Симак
Институт по храни и Биоресурси-Букурещ
Ионел Парву
Институт по храни и Биоресурси-Букурещ
Георге Неаскуu
Институт по храни и Биоресурси-Букурещ
Анка Мартинов
Институт по храни и Биоресурси-Букурещ